Test 1: Kulturs dybere lag

Trin 1 af 6

Ayse på knap 2 år har været i vuggestue i ca. 6 måneder, og det er hun glad for. Ayse er enebarn, men hendes mor er gravid. En dag kommer faderen, der er af palæstinensisk oprindelse, og vil melde hende ud. Du spørger hvorfor. Faderen giver som begrundelse, at Ayse er for lille til at gå der. Du spørger, om Ayse da ikke er glad for at gå i vuggestue. Faderen siger, jo, men han og hans kone synes, at hun er for lille til at gå der. Du føler dig lidt frustreret og forstår ikke faderens begrundelse? Hvad gør du?

Tag nu stilling til følgende fire løsninger uafhængigt af hinanden:

1. Du går ind på kontoret og henter en udmeldelsesblanket, som du udfylder sammen med Ayses far.
Uenig Både/og Enig


2. Du vil gerne undersøge det lidt nærmere og beder faderen om en uddybende samtale.
Uenig Både/og Enig
3. På vej hjem fra arbejde tænker du, at der er noget, som undrer dig ved faderens beslutning. Næste dag tager du hændelsen op på et stuemøde, og I beslutter jer for at invitere faderen og hans kone til en samtale.
Uenig Både/og Enig

4. Du giver faderen udmeldelsesblanketten. I pausen taler du med nogle kollegaer om det. Sammen bliver I enige om, at den virkelig grund til at melde barnet ud ikke er, at Ayse er for lille. Årsagen er, at moderen er gravid og derfor skal være hjemmegående. De vil derfor spare penge ved at lade Ayse blive passet derhjemme.
Uenig Både/og Enig