Test 2: Kulturs selvfølgelighed

Trin 1 af 6

Du arbejder som pædagog i en vuggestue, og I har netop fået fire nye somaliske småbørn. De er fra 0 år til 3 år gamle. Det er første gang, at deres mødre oplever en dansk daginstitution. Børnene græder en del i starten, og du gør sammen med dine kollegaer meget for at trøste dem og give dem så meget omsorg som muligt. Men når børnenes mødre kommer og henter dem, spørger de slet ikke til, hvordan de har haft det. De har tvært imod travlt med at komme hurtigt ud af døren igen. Det forstår I ikke. Hvorfor taler de slet ikke til jer? De må da være interesserede i, hvordan børnene har haft det – især her i starten. Kan de ikke lide jer?

Tag nu stilling til følgende fire løsninger uafhængigt af hinanden:

1. I holder et møde med forældrene og fortæller dem, at det er vigtigt, at de hver dag taler med personalet om barnet – især i opstartsfasen, hvor barnet har det svært.
Uenig Både/og Enig


2. I begynder nu selv uopfordret hver dag at fortælle lidt om børnene, og nogle gange opfordrer I forældrene til at sætte sig ned sammen med børnene og se på, at de leger.
Uenig Både/og Enig
3. På et personalemøde taler I om, at somaliske forældre vist ikke går så meget op i deres børn, mens de er små. Det har en af jer nemlig hørt en foredragsholder fortælle. De somaliske mødre overlader meget mere små børn helt til sig selv. Så det har nok noget med forældrenes anderledes kultur at gøre.
Uenig Både/og Enig

4. I siger til forældrene, at forældresamarbejde er vigtigt, og derfor vil I gerne, at mødrene kommer til en forældresamtale, hvor I kan tale sammen om børnene.
Uenig Både/og Enig